Lederaspirant

Lederaspirant-uddannelse

Rungsted Hørsholm Floorball Klub tilbyder hvert år afhængig af mulighederne 1-2 af klubbens ungdomsspillere i aldersgruppen 15-17 år, at blive lederaspirant i klubben.


Formål

I Rungsted Hørsholm Floorball Klub er det en del af klubbens værdigrundlag på ungdomssiden at udvikle hele mennesker. Ledertalent konceptet har netop til formål, at give dem med særlige kompetencer nogle muligheder for at udvikle og afprøve sig selv på nogle andre områder end selve sporten.


Udvælgelse

Det er bestyrelsen der i sidste ende der godkender de udvalgte, men det er ungdomstrænerne der indstiller til bestyrelsen. Kriterierne for udvælgelse er subjektive, men følgende forhold indgår i vurderingen:

– Kommunikation- og formidlingsevner

– Empati

– Respekt

– Motivation og lyst


Konceptet

Overordnet set er konceptet delt i 2 forløb, der kører parallelt og som samlet set udgår det fulde forløb, som strækker sig henover 12 måneder. I perioden vil den enkelte komme på 2*1 dags ekstern undervisning og vil efter afslutningen have en dommer og træner uddannelse på trin 1. I uddannelsen til dommer vil den enkelte få en af klubbens erfarne dommere som vejleder i hele perioden. Det er forventningen, at den enkelte sidst i forløbet vil komme til at dømme enkelte kampe, men altid sammen med den der er ens vejleder.

I uddannelse til træner vil den enkelte blive koblet på et hold, som hjælpetræner og den pågældende træner for det pågældende hold vil ligeledes fungere som vejleder. Det er forventningen, at den enkelte sidst i forløbet vil skulle planlægge og gennemføre en træning selvstændigt, men at der altid vil være en erfaren træner tilstede.


Tid & Ressourcer

Der ikke krav om der skal bruges et fast antal timer om ugen. Det er dog forventningen, at den enkelte deltager i kurserne, og der i gennemsnit deltages i en ugentlig træning.


Økonomi

Jobbet er ulønnet og der skal forsat betales kontingent, men den enkelte vil modtage en godtgørelse på kr. 100 pr. kamp der dømmes. Rungsted Hørsholm Floorball Klub afholder alle udgifter til kurser etc. (3.000 kr.). Der er ingen krav om tilbagebetaling, hvis den enkelte falder fra i forløbet, eftersom det er lysten der skal være den drivende kraft. Det er dog forventningen, at de indledende drøftelser vil minimere risikoen for frafald.

Spørgsmål til konceptet stilles til ungdomsansvarlig Stephan Grey på [email protected] eller tlf. 21 21 62 87

Find os på Facebook