Forælder i Klubben

Mor/far til en RHFK spiller

Rungsted Hørsholm floorball klub ønsker at være et attraktivt sted, hvor børn/unge og forældre samles om en interesse sammen med børnenes/de unges klassekammerater, venner og disses forældre. Det er klubbens politik at der rekrutteres trænere og ledere til børne‐ og ungdomshold i forældrekredsen omkring de enkelte hold. Alt arbejde med spillere under 8 år er baseret på frivillig og ulønnet forældrearbejde. Det er klubbens erfaring, at der altid blandt forældre er personer der har tid, evner og lyst til at udføre et stykke klubarbejde. Rungsted Hørsholm floorball klub har således en forventning om at de forældre, der ønsker at deres børn spiller floorball i klubben, alle giver et bidrag til at klubben kan fungere. Det er ikke ensbetydende med at alle skal være trænere, men en forventning om at de der ikke har tid, lyst eller evner som trænere, vil yde en indsats i anden sammenhæng, til gavn for klubbens og holdenes virke. Dette kan f.eks. være praktisk hjælp i forbindelse med enkeltarrangementer og stævner.

Rungsted Hørsholm floorball klubs 10 forældrebud:

- Vær loyal overfor klubbens værdier og vær en god ambassadør for Rungsted Hørsholm floorball klub.

 - Vis interesse for holdet og ikke kun dit barn.

 - Spørg hvordan kampen var og lad være med udelukkende at fokusere på resultatet.

 - Vær loyal over for både træner og holdleder, de bruger mange timer på jeres børn.

 - Sørg for dit barn møder til tiden, og husk at melde afbud til kampe og træning.

 - Vær aktiv og tilbyd kørsel og anden form for hjælp med praktiske opgaver.

 - Følg børnene til kampe – også gerne til træning.

 - Udvis god sportslig opførsel på sidelinjen – kom kun med positive tilråb til holdet, dommerne og modspillere.

 - Overdriv ikke udstyr til dit barn – alle skal kunne være med.

 - Betal kontingent og stævnegebyr til tiden.

Find os på Facebook