Fair Play

Fair Play i RHFK

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for personer der repræsentere klubben har et fælles værdigrundlag – det som er rigtigt eller forkert i floorball, på eller udenfor banen. Fair play er en vigtig del af vores sport – vi må alle have en klar holdning imod snyd, vold, mobning, racisme, groft sprog, doping, alkohol, narkotika samt brutalt spil. Ved dette udvikler vi hele mennesker og ikke kun idrætspræstationen. Dette er sammenfattet i ”klubbens HUSK nu” Vi vil på alle niveauer drive floorball således at sporten er med til positivt at påvirke både fysisk og psykisk, på og udenfor banen.

EN OPGAVE VI SKAL LØSE I FÆLLESSKAB!

Du kan nedenfor hente vores Fair Play brochure:

Fair Play

Find os på Facebook